top of page

"My favourite things"

31.8.-29.10.2023

Gumbostrand, Sipoo

Paintings of the explosion. When you search, you get something wonderful for yourself, but it's not enough.

Beauty is the ultimate value for me, but it's broken. Lust is built around it, and for a reason you feel a sting in your conscience. Beauty has become an everyday matter whose value is defined in money. Access to the beauty can be purchased. The pursuit of beauty is in danger of turning into a compulsive pursuit of power and turning one's gaze away from difficulties. Aesthetics and the divine values of beauty have been stolen into the wrong hands.

How to learn the sense of beauty again? How to push yourself to find the things that are important to you?

The stage bird decorates its nest to take care of something important. Beauty can create security.

My father was an industrial designer. For him, durability and functionality were beautiful things.

My mother saw beauty in everyday details; in bodies, clothes and plants.

I want to continue nurturing sustainable values with my own work. I want to find my own path to beauty, beyond what is offered on the outside. It is not easy. And it shouldn't be.

Maalauksia pakahduksesta. Siitä kun etsii, saa itselleen jotakin ihanaa, mutta se ei riitäkään.

Kauneus on minulle perimmäinen arvo, mutta se on mennyt rikki. Sen ympärille rakentuu himoa, josta kokee myös syystäkin piston omassatunnossaan. Kauneudesta on tullut arjen materiaa,

jonka arvo määritellään rahassa. Pääsy kauneuden äärelle on ostettavissa. Kauneuteen pyrkiminen on vaarassa muuttua pakonomaiseksi vallantavoitteluksi ja katseen kääntämiseksi vaikeuksista poispäin. Estetiikka ja kauneuden jumalalliset arvot ovat varastettu vääriin käsiin.

Miten oppia kauneuden taju uudestaan? Kuinka pinnistellä löytääkseen itselleen tärkeiden asioiden äärelle?

Lavastajalintu koristelee pesänsä pitääkseen huolta jostakin tärkeästä. Kauneus voi luoda turvaa. 

Isäni oli teollinen muotoilija. Hänelle kestävyys ja funktionaalisuus olivat kauniita asioita.

Äitini näki kauneutta arkisissa yksityiskohdissa; kehoissa, vaatteissa ja kasveissa.
Haluan omalla työlläni jatkaa kestävien arvojen vaalimista. Haluan löytää oma polun kauneuteen, ohi sen mitä ulkopuolelta tarjotaan. Se ei ole helppoa. Eikä pidäkään olla.

My works are also for sale in the art online store Taiko.

bottom of page